Modul 7 Resurser och teknik

Introduktion till Resurser och teknik

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

MODUL 7 tar upp teknik och resurser som vi behöver i våra målgruppsinriktade klasser.

När vi jobbar med med äldre så har vi en målgrupp som delvis har problem med synen och väldigt ofta med hörseln och för att deltagandet inte skall hindras av dessa problem så behöver vi kompensera genom att använda befintlig teknik. Därtill kan rörelseförmågan vara begränsad vilket ställer krav på anpassning av övningarna.

Modulen ingår i utbildningen ”Medveten andning och rörelse för seniorer” som en av 8 moduler. Beräknad öppning av denna modul är första kvartalet 2023.


BIld av Gerhard Bögner från Pixabay