Workshop med yoga

Då och då samlas vi till en workshop för att göra yoga och diskutera yogisk filosofi och hur den relaterar till vår verklighet.

1 produkt

1 produkt