Skapa utbildningar på webben-att komma i gång

Lär dig verktygen som ger dig möjlighet att skapa webbaserade utbildningar inom ditt eget kompetensområde.

SUPW-Modul 1

Modul 1 fokuserar på förkunskapskrav hos dig som deltagare och vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda i form av applikationer och system du behöver för att framgångsrikt kunna arbeta med ett Learning Management System.

Lektioner

Förkunskaper och förutsättningar Installation av tilläggsmodul för LMS En rundtur i LMS