Qigong och energimedicin

1,300kr

I lager

Kategori:

Beskrivning

Fredagar 16.15-17.15

Energimedicin:

 1. Både elektromagnetiska energier och mer subtila energier flödar i kroppen och ingår i energimedicin.
 2. Hälsan hos dessa energier när det gäller flöde, balans och harmoni, återspeglas i kroppens hälsa.
 3. Alla sjukdomar uppstår p g a störningar i energierna.
 4. För att övervinna sjukdomar och upprätthålla en god hälsa behöver energierna kunna flöda.
 5. Energierna kan blockeras av gifter, spända muskler, långvarig stress och störningar från andra energier.
 6. Flöde, balans och harmoni kan återställas i energierna genom att:
  1. Knacka, massera, nypa eller vrida specifika energipunkter på huden.
  2. Dra eller rotera handen över huden längs energi meridianerna.
  3. Utföra fysiska övningar designade för specifika energieffekter.
  4. Flytta specifika energier med mental fokus.

Meridianerna är grundläggande i traditionell kinesisk medicin och energimedicin

Genom meridianerna strömmar Qi, livsenergin, genom kroppen

Meridianerna transporterar energi till varje del av din kropp. De inkluderar 14 påtagliga kanaler som transporterar energi in i, genom och ut ur din kropp. De är oerhört viktiga för vår hälsa.

Meridianerna påverkar alla organ och alla fysiologiska system inklusive immunsystemet, nervsystemet, endokrina systemet, cirkulationen, andningen, matsmältningen, skelettet, musklerna och lymfsystemet. Varje system får energi från åtminstone en meridian. Energiflödet i meridianerna är precis lika viktigt som blodflödet: vårt liv och hälsa är beroende av båda.

Akupunkturpunkterna finns på hudens yta utmed meridianerna, men meridianerna går djupare inne i kroppen och genom varje organ och muskelgrupp.

Qigong – meditation i rörelse

Qi = livsenergi, Gong = arbete, rörelse

Qigong består av mental koncentration, enkla rörelser och andning för att förbättra cirkulationen av Qi i kroppen. Qigong utvecklades i Kina för mer än 2000 år sen med syfte att förebygga samt behandla sjukdomar. Kinas filosofiska och andliga traditioner samt kampkonst har också bidragit till qigongens utveckling.

Det finns över 2000 olika stilar av qigong.

Medicinsk qigong bygger på TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) och syftar till att stärka utövarens fysiska och mentala hälsa. I Kina räknas en metod som medicinsk qigong om den har testats i vetenskapliga studier som påvisat goda hälsoeffekter och metoden godkänts av de kinesiska hälsomyndigheterna. Qigong ger enligt en svensk studie positiva effekter för personer som drabbats av utbrändhet. Exempelvis ledde qigongträningen till minskad upplevd stress och minskad sjukfrånvaro.