Publicerad den

Yogans svenska rötter

Har vi fått fel information om yogans ursprung?

Ofta hör vi om yogans mångtusenåriga rötter och vi blir informerade om andning, meditation och asanas utan att göra skillnad på att de har haft olika historia från dom indiska heliga skrifterna, Patanjalis Yoga Sutras och fram till våra dagars västerländska yogan.

ASANAS

Ursprungligen var ASANA en definition av en bekväm sittställning

Patanjali beskriver asanas som en “stadig och bekväm hållning”, med hänvisning till de sittande ställningarna som används för pranayama och för meditation, där meditation är vägen till samadhi, det sista steget i meditationen.

Taimni, Science of Yoga

Ursprungligen fanns det alltså inte flera asanas än detta, en bekväm sittställning i syfte att kunna meditera en längre stund.

När kom då resten med de otaliga positionerna och ställningarna in i yogan och på vilket sätt?

Den yogan som vi nu i väst utövar med har alltså väldigt lite med den ursprungliga yogan att göra. Positioner och rörelser som ingår i de olika formerna av yoga, hatha-yoga, kundaliniyoga, yin-yoga, ashtanga-yoga osv, hur har dom hittat sin väg in i yogans värld? Vem har utvecklat dom, var är dom utvecklade och hur integrerades dom med den ursprungliga yogan? Det är här man hittar en intressant koppling till Sverige på 1800-talet. Men innan vi dyker ner i dessa intressanta uppgifter, några ord om meditation och andning som man kan betrakta som delar av den ursprungliga yogan.

Meditation

Asana, en bekväm sittställning, är alltså förutsättning för att vi kan utöva meditation en längre tid utan att behöva avbryta pga att kroppen känner sig obekväm. Det är då vi kan skapa det fokus (dharana) som är första steget i en meditation och så småningom glida in i ett meditativt tillstånd (dhyana) och kanske in i samadhi, upplösning av jaget och upplevelsen av det universella.

Andning

Pranayama som det kallas är andningövningar med syfte att kunna kontrollera sin andning, inandning, utandning, eventuellt hålla andan kortare eller längre tider. Pranayama är någonting som nämns redan i de äldre skrifterna och har funnits i yogan kanske tusentals år.

Från enstaka övningar till serier

Från början var ASANA alltså bekväm sittställning men med tiden tillkommer flera positioner men så sent som 1500-talet fanns det nerskrivet bara 15-tal olika positioner varav hälften sittande. Först på 1800-talet började man foga ihop enstaka övningar till serier och solhälsningen som finns i många av yogaformerna finns beskriven i skriftlig form först 1928 då Rajah of Aundh publicerade The Ten-point way to health, med 10 rörelser som formade solhälsningen (Surya Namaskara).

PH Ling, svenska gymnastikens fader

Gymnastiska centralinstitutet: Kvinnor gymnastiserar i sal. Halfstr. sidfall. utgångsställning. Omkring 1915. Dagny Widebeck

Det är här vi kommer in på Sveriges bidrag till yogan. Det var den svenska gymnastikens fader, PH Ling som vann berömmelse långt utanför Sveriges gränser för sin gymnastik, samma Ling som 1792 greps efter att ha slagit sönder fönsterrutorna hos rektorn och två lärare i skolan som han gick då. Efter studier i Stockholm flyttade han till Köpenhamn där han stiftade bekantskap med Franz Nachtegalls gymnastiksystem och studerade därtill fäktning med hjälp av 2 franska emigranter.

Han utvecklade på vetenskaplig basis ett system av gymnastiska övningar ordnade i grupper alltefter deras olika inverkan på den mänskliga organismen.

Kopplingen yoga och PH Lings gymnastik refereras ofta i boken Yoga Body av Mark Singleton

Similarly, an early American dilettante of Asian esoterica, William Flagg,describes the haṭha yoga procedures of nauli(abdominal “churning”) and uḍḍiyāna bandha(diaphragmatic vacuum) as Swedish gymnastics (1898: 169–76). 

 the assumption that āsana was an Asian version of the Swedish movement cure was already gaining currency.

Perhaps more than any other single system of physical culture, the Swedish gymnastics built on the pioneering work of Ling (1766–1839) has oriented the development of modern physical culture in the West and postural yoga in its modern, export forms.

Via an anglicized schooling system and military service, Ling and its off-shoots became extremely widespread in Indian education

From its earliest stages, modern āsana was perceived as a health and hygiene regime for body and mind based on posture and “free” movement(free as it is per-formed with the body only, without the constraints of equipment, and also as it doesn’t require any expenditure on apparatus). This situation owes much to the establishment of Ling as the paradigm of postural exercise in India.

Citat från Yoga Body av Mark Singleton

VIlka övningar kommer från Lings gymnastik

Det är helt omöjligt att säga vilka specifika övningar som kommer från Ling, jag vet inte om det finns någon typ av sammanställning men klart är att Ling har haft en påverkan på hur yogan ser ut i västvärlden idag även om det finns röster som säger att Ling egentligen har “snott” gammal kunskap från Indien. Mark Singleton som skrivit boken “Yoga body” verkar dock luta åt det hållet att det är Ling som påverkat yogan och inte tvärtom.