Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga är en yogaform utvecklad från Kundaliniyogan. Yogaformen används på ca 300 svenska vårdcentraler som rehab-verktyg och är väl vetenskapligt dokumenterat för sin effekt.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat