0 of 8 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Yogafilosofi

Patanjalis 196 yoga sutras

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

Vad är SUTRA?

Sutra är en särskild art av litteratur i Indien som i så kortfattad form som möjligt lämnar föreskrifter och förmedlar kunskap och visdom. Bara det väsentliga är med.

Blygsam tvivel är ledstjärna för de visa.

Shakesspeare

Patanjali: Tvivla, visdom

Patanjali som levde någon gång mellan 100 och 300 efter Kristus skrev ner 196 korta sutras som för många yogisar ger vägledning på den yogiska vägen.

Vad är målet med yoga enligt Patanjali?

Detta är sutra nr 2 och den består av 4 ord som i sin engelska version (en av många) blir “Yoga is the inhibition of the modifications of the mind”, yoga är ett sätt att förhindra sinnets rörelser (en av svenska tolkningar) som av en del tolkas som att man skall stoppa tankarna.

Det första ordet Yoga har många betydelser men översätts oftast till “foga samman”, “förena”. Vad är det som skall fogas samman? Det är vårt individuella sinne med det gudomliga ursprunget som skall sammanföras och bli ett medvetande som Taimni utrycker i hans tolkning av sutra 2.

Although in essence the two are the same and are indivisible, still, the Jivatma has become subjectively separated from Paramatma and is destined, after going through an evolutionary
cycle in the manifested Universe, to become united with Him again in consciousness.

Citat från Science of yoga, Taimni

Det andra ordet Citta betyder sinnet men har lite djupare betydelse som Taimni uttrycker det i följande tolkning:

Citta is thus that instrument or medium through which the Jivatma materializes
his individual world, lives and evolves in the world until he has become perfected and
united with the Paramatma. Broadly, therefore, Citta corresponds to ‘mind’ of modern
psychology but it has a more comprehensive import and field for functioning.

Sinnet är alltså ett instrument genom vilket vi materialiserar vår individuella värld.

Citat från Science of Yoga, Taimni

Det tredje ordet i Vrtti kommer från ordet vrt (existera) så vrtti är att finnas till, att existera och när man försöker definiera existera så möter vi begrepp som förändras, tillstånd, aktiviteter, modifikationer och funktioner. Taimni landar i att det bästa utrycket för Vrtti är “funktioner” även om modifikationer som används mer allmänt är en bra tolkning av ordet också.

Sista ordet Nirodha kommer från ordet “Niruddham” som betyder ‘återhållen’, ‘kontrollerad’, ‘förhindrad’. Alla dessa tre betydelser förekommer i olika nivåer av yoga. Återhållen på enklare nivåer, kontroll på mer avancerade nivåer och förhindrad på mest avancerade nivåer.

Så när man fogar ihop dessa fyra ord så har vi betydelsen “Yoga är förhindrandet av rörelserna i sinnet”.

Källor

I.Taimni, The Science of Yoga