0 of 11 lessons complete (0%)
Avsluta kurs
Yogafilosofi

Saucha-Renlighet

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

Saucha (sanskrit: शौच, romaniserad: Śauca) kan översättas till renhet och klarhet. Det hänvisar till renhet i sinne, tal och kropp. Saucha är en av yogans Niyamas. Det nämns i många gamla indiska texter som Mahabharata och Patanjalis Yoga Sutras. Inom hinduismen och jainismen är saucha en eftersträvansvärd egenskap och i hinduismen är renhet en del av tillbedjan, en attityd eller renhet i sinnet en viktig egenskap för frälsning. Renhet är ett sinne rent och fritt från onda tankar och beteenden.

Renhet i sinne

Vår tankevärld med 90000 tankar varje dag varav nästan alla är gamla tankar består av tankar av olika kvaliteteter. Tankar som kommer och går är i sig inte rätt eller fel, det är bara tankar (här kommer min buddhistiska förhållningssätt fram) utan det är skickliga eller mindre skickliga tankar som far igenom huvudet. När hinduismens saucha talar om onda tankar och orena tankar så kan det översättas till oskickliga tankar i den meningen att sådana tankar inte gynnar oss, våra medmänniskor och vår omgivning inklusive naturen.

Renhet i tal

Enligt en strikt och ytlig tolkning finns det ord och uttryck som i sig är onda och skadliga. Enligt en neutralare tolkning utifrån tex buddhistiskt synsätt så gäller det för renhet i tal att inga ord, inget tal, inga uttryck är fel i sig och samma utryck kan vara skickligt i ett sammanhang men väldigt oskickligt i ett annat sammanhang. I det här sammanhanget är det bra att koppla ihop saucha med ahimsa som överordnat begrepp. Att inte skada, döda, orsaka harm med tankar och ord är det avgörande, inte själva tankarna, inte själva orden.

Den mentala renheten i sinnet och i förlängningen i talet är i djupare mening frånvaron av tankar och ord som hindrar personens andliga och mentala utveckling. Orena tankar och ord har kraften att dra ens uppmärksamhet och fokus i oönskade riktningar.

Exempel: Olycklig kärlek, hjälparsyndromet, ältandet av det förflutna, oro för framtiden. När vår tankevärld är upptagen med dessa så har vi tankar som hindrar oss i vår egna utveckling till att bli den som vi är ämnade att bli. Det är asaucha (a i början är en negation)

Renhet i handling

Varje handling börjar med en tanke och däremellan kan tanken uttryckas i ord innan det blir till en handling. Handlingar kan bli vanor, en del skickliga och bra vanor och andra mindre skickliga som leder till försämringar i livet. Genom att lära sig kontrollera tankarna och vara över dom så kan man även kontrollera sina handlingar så att man handlar mer och mer utifrån en skicklighet (renhet) som gör att vi undviker skada andra och oss själva (ahimsa). Med tiden blir våra vanor vår karaktär och dåliga vanor blir dålig karaktär och bra vanor blir bra karaktär.

Hur praktisera saucha i vardagen

https://www.byronyoga.com/niyamas-saucha/

5 enkla sätt att tillämpa saucha i livet

  • Håll arbetsmiljön ren och organiserad
  • Håll huset/lägenheten ren och organiserad
  • Håll träningsredskapet (tex yogamattan) ren och träningsmiljön ren och organiserad
  • Se över kosten för att successivt anamma hälsosamma matvanor, inta hälsosamt kost baserad på bra och rena råvaror
  • Andningsövningar för att rensa invärtes, tex eldandning, pysandning, växelvis andning
  • Meditera dagligen för att lugna ner nervsystemet och rensa huvudet och ger dig glimtar av ren stillhet.

Saucha av vår inre miljö innebär att rena våra sinnen och vår kropp. Våra tankar blir våra ord, våra ord blir våra handlingar, våra handlingar blir våra vanor och våra vanor bildar vår karaktär. Så vi kan titta på detta på tankenivå, ordnivå och handlingsnivå, vanenivå och karaktärsnivå

https://ekotexyoga.co.uk/blogs/yoga/the-niyamas-a-deeper-look-at-saucha