Medveten andning och rörelse för seniorer

0 av 71 lektioner har slutförts (0%)

Modul 3-Kognitiva förmågor hos äldre

Introduktion till MODUL 3

Detta är en förhandsgranskningslektion

Köp den här kursen, eller logga in om du redan är registrerad, för att ta den här lektionen.

Modul 3 fokuserar på kognition, minne och tankeförmåga och du lär dig följande:

  • En ny serie av övningar- Serie 2 Kortversion
  • Vad är kognition
  • Hur påverkas kognition av åldrandet
  • Övningar som ökar kognitiva förmågor
  • Vetenskapligt angreppssätt

Vi träffas på plats (Bollnäs-begränsat med plats) eller ZOOM en lördag eller söndag.

MODUL 3 ingår i utbildningen Medveten andning och rörelse för seniorer som består av 8 moduler.

INTRESSERAD AV UTBILDNINGEN?

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig, skicka epost till hannu@greenyoga.se

Om du redan har bestämt att gå utbildningen, välkommen med anmälan här.

BIld av Gerd Altmann från Pixabay