Medveten andning och rörelse för seniorer

0 of 71 lessons complete (0%)

Modul 5 Yogisk filosofi

Introduktion till Yogisk filosofi

Detta är en förhandsgranskningslektion
Register or sign in to take this lesson.

I denna modul kommer vi att bekanta oss med den yogiska filosofin och hur den kan stötta oss i vårt yogautövande. Grunden för modulen finns i boken The Science of Yoga som är en grundlig genomgång av Patanjalis Yoga Sutras.

Yogisk filosofi ingår som en modul (av 8 moduler) i utbildningen Medveten andning och rörelse för seniorer. Beräknad öppning av modulen är 14 januari 2023.

INTRESSERAD AV UTBILDNINGEN?

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig, skicka epost till hannu@greenyoga.se

Om du redan har bestämt att gå utbildningen, välkommen med anmälan här.