Medveten andning och rörelse för seniorer

0 av 71 lektioner har slutförts (0%)

Modul 5 Yogisk filosofi

Introduktion till Yogisk filosofi

Detta är en förhandsgranskningslektion

Köp den här kursen, eller logga in om du redan är registrerad, för att ta den här lektionen.

I denna modul kommer vi att bekanta oss med den yogiska filosofin och hur den kan stötta oss i vårt yogautövande. Grunden för modulen finns i boken The Science of Yoga som är en grundlig genomgång av Patanjalis Yoga Sutras.

Yogisk filosofi ingår som en modul (av 8 moduler) i utbildningen Medveten andning och rörelse för seniorer.

INTRESSERAD AV UTBILDNINGEN?

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig, skicka epost till hannu@greenyoga.se

Om du redan har bestämt att gå utbildningen, välkommen med anmälan här.