Medveten andning och rörelse för seniorer

0 av 71 lektioner har slutförts (0%)

Modul 7 Resurser och teknik

Tick-tack-meditation

Du har inte åtkomst till den här lektionen.

Köp den här kursen, eller logga in om du redan är registrerad, för att komma åt kursinnehållet.

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.