Medveten andning och rörelse för seniorer

0 av 71 lektioner har slutförts (0%)

Modul 6 Balans

Introduktion till modulen BALANS

Detta är en förhandsgranskningslektion

Köp den här kursen, eller logga in om du redan är registrerad, för att ta den här lektionen.

Balans är ett av dom sakerna som riskerar att bli sämre ju äldre vi blir, speciellt om vi inte ägnar den någon större uppmärksamhet. För äldre och för äldre äldre är dålig balans en stor riskfaktor när det kommer till fallolyckor som ofta blir fatala i det långa loppet.

Totalt vårdades 101 821 personer 65 år och äldre för fallolyckor 2020, vilket motsvarar 4 903 vårdade per 100 000. Det var vanligare bland kvinnor än bland män att ha vårdats för fallolyckor under året; 5 711 per 100 000 kvinnor jämfört med 3 977 per 100 000 män.

Folkhälsomyndigheten uppskattar den årliga kostnaden för fallolyckor bland äldre till 14 miljarder kronor – nästan fem miljarder i direkta kostnader och ungefär nio i livskvalitetsförsämrings-kostnader.  Dessa kostnader kommer att öka i omfattning om inte effektiva förebyggande åtgärder genomförs. FoHM lyfter fram följande som viktiga förebyggande åtgärder:

Förebyggande åtgärder

  • Fysisk aktivitet, främst balans- och styrketräning
  • Hälsosamma matvanor
  • Säker miljö
  • Kontroll av läkemedelsintaget

Läs mer om fallolyckor hos Folkhälsomyndigheten

Vad lär vi oss i Modul 6?

I denna modul studerar vi orsakerna till balansförlust samt lär oss tekniker och övningar som gör det möjligt att behålla vår balans upp i högre åldrar.

Du lär dig även en övningsserie: Serie 3-kortversion.

Modulen ingår i utbildningen “Medveten andning och rörelse för seniorer” som en av 8 moduler.

INTRESSERAD AV UTBILDNINGEN?

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig, skicka epost till hannu@greenyoga.se

Om du redan har bestämt att gå utbildningen, välkommen med anmälan här.

Bild från Tummee.com